OPZET KAMERADENDIVISIE

Met elkaar het wedstrijdjudo voor senioren toegankelijk maken


In het seizoen 2022/2023 nemen 8 teams, bestaande uit seniore judoka's, deel aan de 'Kameradendivisie'. De divisie bestaat uit een viertal toernooien en een eindevenement.


Elk team zal gedurende het seizoen eenmaal een compentitiemiddag/-avond organiseren. Voor het jaarprogramma zie link.


Een toernooi bestaat altijd uit de volgende elementen:

  • Technische training
  • Ne-waza 'randori' wedstrijden
  • Gezellig samenzijn met eten/drinken


Het team dat aan het einde van de divisie de meeste partijen gewonnen krijgt de "wissel gi" uitgereikt tijdens het eindevenement.

OPZET

Om de competitie zo eerlijk mogelijk te laten verlopen is de opzet uitgwerkt.

In de opzet zijn zowel de afspraken als tips voor de organiserende club uitgewerkt.